Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag den 26. marts kl. 10 på Kulturloft Ebeltoft

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere og referent

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5) Eventuelle forslag. NB! Skal fremsendes til formanden (chris@program.kulturloft.dk) senest 13.3.2022

6) Fastsættelse af kontingent

7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

På gensyn til generalforsamling

mere kultur
24.02.24
MGP 24 – FEST
For børn!
Gratis
27.02.24
Jagten på den perfekte vejrudsigt
VidenSkabet /livestream-foredrag
Gratis
07.03.24
Ruben og Jakob tester
Comedy
120 DKK (Medlem: 120 DKK)