Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag den 26. marts kl. 10 på Kulturloft Ebeltoft

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere og referent

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5) Eventuelle forslag. NB! Skal fremsendes til formanden (chris@program.kulturloft.dk) senest 13.3.2022

6) Fastsættelse af kontingent

7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

På gensyn til generalforsamling

mere kultur
24.05.24
TWANG
Alternativ/American Folk
175 DKK (Medlem: 135 DKK)
01.06.24
Mike Andersen m. Band
Blues/americana
250 DKK (Medlem: 200 DKK)
20.06.24
Brimheim /support: døtre
Soft grunge - stående koncert
180 DKK (Medlem: 150 DKK)