GENERALFORSAMLING
Foreningen Kulturloft – Ebeltoft Kulturhus inviterer til generalforsamling
Søndag den 17. marts 2024
kl. 10-12 på KULTURLOFT

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere og referent
3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5) Eventuelle forslag.
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

NB: Kun medlemmer af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen. Vil du være med til at sætte dit præg på fremtidens Kulturloft? Find alt om medlemsskab her: https://www.kulturloft.dk/side1

mere kultur
16.04.24
Menneskedyret Homo Sapiens
VidenSkabet /livestream-foredrag
Gratis
19.04.24
Signe Svendsen SOLO
Sange og fortællinger
225 DKK (Medlem: 175 DKK)
23.04.24
Dyr i forskning
VidenSkabet /foredrag
Gratis